Thư ngỏ

Kính gửi Quý Khách hàng cùng Đối tác,

Công ty TNHH Ecoever (EEV) được thành lập năm 2019 với sự tham gia góp vốn của các doanh nghiệp, cá nhân có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất – kinh doanh, xuất nhập khẩu đến từ Việt Nam và Nhật Bản.

Chúng tôi nhận thấy phát triển kinh tế tuần hoàn là xu hướng đúng đắn của xã hội hiện đại. Theo đó, tăng trưởng kinh tế cần song hành với sứ mệnh bảo vệ môi trường, kiến tạo xã hội văn minh, hạnh phúc, thân thiện hơn. Đó chính là sự đồng điệu trong tầm nhìn của Ban Lãnh đạo, từ đó xây dựng nên triết lý kinh doanh, văn hóa gắn bó giữa các thành viên trong công ty, đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của EEV.

Tăng trưởng bền vững chỉ có thể đạt được nhờ việc xây dựng hệ thống và nền tảng vận hành tốt nhất. Do đó, EEV đã liên tục đầu tư vào nhà máy sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và quan trọng nhất là nguồn nhân lực.

Chúng tôi tin tằng, bằng kinh nghiệm và tâm thế tập thể, EEV sẽ gắn với sự phát triển và thịnh vượng của Quý Khách hàng, Đối tác, Xã hội, Người lao động và Cổ đông, từ đó thực hiện và lan toả tinh thần cống hiến cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

Xin kính chúc Quý Khách hàng cùng Đối tác sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.