Mục tiêu phát triển bền vững

SDGs đặt ra một tầm nhìn tích cực cho tương lai, nhưng sẽ cần hành động tập thể để đạt được điều đó. Đó là lợi ích của doanh nghiệp, chính phủ và xã hội để đẩy nhanh tiến độ hướng tới tầm nhìn này. Chúng tôi đã xác định các lĩnh vực mà EEV có tiềm năng lớn nhất để đóng góp cho SDGs, dựa trên tính chất và quy mô kinh doanh của chúng tôi.

Sản xuất thân thiện với môi trường

Tại EEV, chúng tôi luôn nghiêm túc đánh giá các tác động lên môi trường, đảm bảo nhà máy sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, áp dụng các biện pháp xử lý chất thải và sử dụng tài nguyên bền vững. Một trong những nguyên liệu chính của chúng tôi là bã mía – phụ phẩm nông nghiệp thu được từ quá trình xay xát mía. Do đó, việc sử dụng nguồn tài nguyên này thân thiện với môi trường hơn đáng kể so với việc sử dụng cây lấy gỗ và hóa chất trong sản xuất các sản phẩm giấy.

Hơn nữa, các sản phẩm bã mía của chúng tôi phân hủy sinh học sau khi sử dụng vì chúng có nguồn gốc từ thực vật. Vì vậy, các sản phẩm bã mía làm giảm rác thải biển và tất cả các dạng ô nhiễm biển cũng như trên đất liền. Bằng việc cung cấp một giải pháp thay thế cho nhựa, EEV hy vọng sẽ góp phần bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta khỏi tác động tiêu cực từ sản phẩm từ dầu mỏ.

Phát triển con người và cộng đồng

Ngoài đóng góp cho ngân sách nhà nước, EEV còn tạo ra việc làm và giúp cải thiện đời sống của người dân địa phương. Đồng thời, chúng tôi cũng dành một phần lợi nhuận để phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện giúp đỡ và tạo điều kiện cho cá nhân vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.

Xây dựng một môi trường kinh doanh bền vững

Hướng đến mô hình tăng trưởng toàn diện, bền vững và năng suất, cũng như tạo ra một thị trường lao động công bằng hơn, hiệu quả hơn và toàn diện, đảm bảo công việc và cơ hội tốt cho tất cả mọi người.