GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chúng tôi quan niệm một doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững phải dựa trên việc giải quyết các bài toán của xã hội một cách hài hoà và bền vững. Đồng thời, sự phát triển của doanh nghiệp cần song hành với  lợi ích của người lao động, đối tác, khách hàng và xã hội. Vì vậy những giá trị cốt lõi của Công ty chúng tôi là: 
 
Tuân thủ
Tôn trọng
Đạo đức
Phát triển
Thích nghi
 
Tại EEV, chúng tôi luôn nghiêm túc đánh giá các tác động lên môi trường, đảm bảo nhà máy sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, áp dụng các biện pháp xử lý chất thải và sử dụng tài nguyên bền vững.
 
Ngoài đóng góp cho ngân sách nhà nước, EEV còn tạo ra việc làm và giúp cải thiện đời sống của người dân địa phương. chúng tôi cũng dành một phần lợi nhuận để phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động giúp đỡ và tạo điều kiện cho cá nhân vượt qua khó khăn và vươn lên trong cuộc sống.