Nhà máy

Khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất bao bì thân thiện môi trường, EEV có chiến lược riêng để vươn lên vị trí dẫn đầu trong khu vực. Trong đó, chúng tôi chú trọng vào xây dựng nhà máy sản xuất quy mô với công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới. Nhờ hiệu quả từ quy mô lớn, EEV hướng tới việc thúc đẩy năng suất nhằm đáp ứng các nhu cầu ngày cang cao của khách hàng với mức giá hợp lý hơn.

Giai đoạn 1: 12 dây chuyền sản xuất với công suất tối đa đạt 150 tấn/tháng đã đi vào hoạt động

Giai đoạn 2: Dự kiến đầu tư mở rộng nhà máy trong giai đoạn 2025-2026 với 50 máy, sản lượng tối đa dự kiến đạt 650 tấn/tháng.