Hoạt động tặng quà, tri ân người lao động

Những ngày Lễ lớn trong năm Ban chấp hành Công đoàn kết hợp cùng với Công ty tổ chức tặng hoa và quà nhằm tri ân người lao động. Mỗi món quà là một niềm khích lệ, động viên tới mỗi cán bộ công nhân viên.

Thường niên, Công ty tổ chức sự kiện tổng kết cuối mỗi năm và trao thưởng cho những CBCNV ưu tú. Bởi lẽ, họ là lực lượng chính giúp hiện thực hóa lý tưởng. Việc ghi nhận sẽ thúc đẩy sự phát triển giúp doanh nghiệp phát huy hết tiềm lực, kêu gọi tinh thần đoàn kết từ mỗi CBCNV cùng nhau kề vai sát cánh, vượt qua mọi thăng trầm, mọi dấu mốc lịch sử của Công ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *